Giełdy Pracy - listopad 2018


Akademickie Biuro Karier Uniwersytetu Szczecińskiego organizuje kolejną VIII edycję Giełd Pracy:
 

- 13 listopada 2018 r. na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług US (ul. Cukrowa 8)

- 14 listopada 2018 r. na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US (ul. Mickiewicza 64)

 
Głównym celem planowanego przedsięwzięcia jest stworzenie możliwości nawiązania bezpośredniego kontaktu pracodawców
ze studentami oraz absolwentami Uniwersytetu Szczecińskiego - potencjalnymi pracownikami. 
 
Giełdy Pracy kierowane są przede wszystkim do STUDENTÓW.
 
Symboliczna opłata administracyjna wynosi 100 zł netto za jeden dzień udziału w wydarzeniu.
 
Serdecznie zapraszamy do przekazywania zgłoszeń udziału w wydarzeniach oraz przedstawienia Państwa oczekiwań.
 
Zespół 
Akademickiego Biura Karier Uniwersytetu Szczecińskiego


TERMIN GIEŁDY


*  Zgłaszam uczestnictwo w Giełdzie Pracy (można wskazać oba terminy)
INFORMACJE DOT. ORGANIZACJI STOISKA


* Proszę wskazać Państwa zapotrzebowanie związane z organizacją stoiska.
DODATKOWE ZAPYTANIA* Czy jesteście Państwo zainteresowani prowadzeniem wstępnych rozmów rekrutacyjnych (10-15-minutowych) podczas Giełd Pracy?
* Czy jesteście Państwo zainteresowani nieodpłatnym prowadzeniem warsztatów/szkoleń dla studentów/absolwentów Uniwersytetu Szczecińskiego  podczas Giełd Pracy lub w roku akademickim?
* Podczas tej edycji Giełd Pracy planujemy zorganizowanie loterii wśród uczestników wydarzenia - w związku z tym zwracamy się z prośbą o wsparcie naszych działań poprzez np. ufundowanie nagród lub przekazanie gadżetów reklamowych.

Będziemy wdzięczni za informację czy chcecie się Państwo w ten sposób zaangażować :-)


Dodatkowe uwagi/sugestie:

DANE KONTAKTOWE


* Dane kontaktowe
INFORMACJE O PRACODAWCY DO ZAMIESZCZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ ABK US

 

Przykłady z VI edycji Giełd Pracy >>>* Krótki opis Pracodawcy - co studenci powinni wiedzieć o Państwa Firmie/Instytucji

* Dane o Pracodawcy
Logo Pracodawcy (png, gif, doc, jpg, pdf)
Proszę przesłać co najwyżej jeden plik

Wczytaj pliki

DANE DO FAKTURY

 

W tej edycji Giełd Pracy wprowadzona została symboliczna opłata, która wynosi 100 zł netto za jeden dzień udziału w wydarzeniu.

W związku z powyższym prosimy o podanie danych do wystawienia faktury.

Faktury zostaną wystawione na miesiąc przed realizacją wydarzenia (po wystawieniu faktury nie ma możliwości jej anulowania nawet pomimo rezygnacji z udziału w Giełdach).* Nazwa Firmy/Instytucji

* NIP Firmy/Instytucji

* Adres Firmy/Instytucji